EEN: Отворена покана за финансиране на участия в събития