EEN: Отворена покана DRG4Food за иновативни решения в хранителната индустрия