EEN: NGI Mobifree: Финансиране за по-етичен и хуманен мобилен софтуер