EEN: Фирмена мисия „От фермата до трапезата“ в Дижон, Франция – 3-5 април 2024 г.