EEN: Финансиране за социални иновации в пластмаси, опаковки, храни, текстил-SoTecIn Factory