EEN: Финансиране по EPICENTRE за МСП и стартъпи за пазарно-ориентирани решения