EEN: Финал на Конкурса „Най-добър младежки стартъп“ 2024