EEN: Европейският конкурс за социални иновации 2024 е отворен за кандидатстване