EEN: EU AI Act – първите правила за изкуствен интелект в света