EEN: Доклад и уебинар: Изграждане на професионална мрежа в Япония