EEN: Б2Б събитие за храни и агро бизнес – онлайн или на място „Grüne Woche Business Days 2024“