EEN: B-Resilient финансиране за оптимално използване на биомаса от МСП в хранителния сектор